Άνοιγμα: 6 Φεβρουαρίου 2020

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός έως 30 ετών για εργασία γραφείου στις Αχαρνές.

Αρμοδιότητες της θέσης :

  • σύνταξη προσφορών,
  • παραγγελίες,
  • επιμετρήσεις,
  • κοστολόγηση έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ,
  • γνώσεις Η/Υ

Παροχές :

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Trackback URL: https://www.deltaduct.gr/el/2020/02/06/jobposition/trackback/