Άνοιγμα: 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Εταιρεία μας ανακοινώνει ένα πολυσήμαντο συμβόλαιο , με τις εταιρείες ΕΛ. ΕΡΜΩΝ ΙΚΕ & ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, στα πλαίσια κατασκευής του YES HOTEL , στη Σαντορίνη.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του κτιρίου Α και των ΒUNGALOWS, στο υπό κατασκευή ξενοδοχείο στη Μεσαριά Σαντορίνης, αφορά αεραγωγούς κλιματισμού και εξαερισμού, αεραγωγούς κουζίνας, δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων καθώς και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων VRV.

Στο κτίριο C-D-E η εγκατάσταση αφορά αεραγωγούς κλιματισμού και εξαερισμού καθώς και αεραγωγούς κουζίνας.

Ανάδοχος κτιρίου Α και BUNGALOWS: ΕΛ ΕΡΜΩΝ ΙΚΕ

Ανάδοχος κτιρίου C-D-E: ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Trackback URL: https://www.deltaduct.gr/el/2020/12/29/yes-hotel-new/trackback/