Άνοιγμα: 4 Μαρτίου 2021

Έργα: KAE INTRA SHENGEN
Τίτλος έργου: ΚΑE, Intra Sengen
Κατηγορία έργου: κατάστημα
Κείμενο περιγραφής: κατασκευή δικτύων κλιματισμού με κυκλικούς αεραγωγούς, κυκλικά στόμια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στο κατάστημα ΚΑΕ INTRA SHENGEN του νέου αεροδρομίου της ΚΩ.
Ανάδοχος εταιρεία: ΜΕΛΑΚΗΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Τοποθεσία: Κως
Χρονολογία: 2021

Έργα: KAE ΕXTRA SHENGEN
Τίτλος έργου: ΚΑE, Extra Sengen
Κατηγορία έργου: κατάστημα
Κείμενο περιγραφής: κατασκευή δικτύων κλιματισμού με κυκλικούς αεραγωγούς, κυκλικά στόμια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στο κατάστημα ΚΑΕ ΕΧTRA SHENGEN του νέου αεροδρομίου της ΚΩ.
Ανάδοχος εταιρεία: ΜΕΛΑΚΗΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Τοποθεσία: Κως
Χρονολογία: 2021

Έργα: ΙL MAESTRO
Τίτλος έργου: Il Maestro
Κατηγορία έργου: κατάστημα
Κείμενο περιγραφής: κατασκευή δικτύων κλιματισμού με ορθογωνικούς αεραγωγούς, ορθογωνικά στόμια και Volume Dampers στο κατάστημα εστίασης IL MAESTRO, στον χώρο αναχωρήσεων του νέου αεροδρόμιου της ΚΩ.
Ανάδοχος εταιρεία: ΕΓΕΙΡΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Τοποθεσία: Κως
Χρονολογία: 2021

 

Έργα: LOUIS GLYFADA
Τίτλος έργου: Louis Glyfada
Κατηγορία έργου: ξενοδοχείο
Κείμενο περιγραφής: η εταιρεία Delta Duct Dermitzakis , ανέλαβε την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων κλιματισμού ,στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους του υπό ανακαίνιση ξενοδοχείου, καθώς και τα δίκτυα απαγωγής στην κεντρική κουζίνα και τα θεματικά εστιατόρια του ξενοδοχείου.
Ανάδοχος εταιρεία: ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Χρονολογία: 2021

Trackback URL: https://www.deltaduct.gr/el/2021/03/04/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc/trackback/