Άνοιγμα: 27 Μαρτίου 2021

Ο Νικόλαος Δερμιτζάκης (CEO), διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Delta Duct Dermitzakis, μοιράζεται σημαντικές πληροφορίες, μέσα από μια σύντομη συνέντευξη στο BUILD.

Trackback URL: https://www.deltaduct.gr/el/2021/03/27/build-magazine-445/trackback/