Άνοιγμα: 8 Σεπτεμβρίου 2021

Η Delta Duct Dermitzakis ενισχύει την εξωστρέφειά της με οκτώ νέα έργα στο εξωτερικό.

Trackback URL: https://www.deltaduct.gr/el/2021/09/08/n%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/trackback/