Προφίλ

Η εταιρεία DELTA DUCT DERMITZAKIS, με έδρα στη βιομηχανική περιοχή Αχαρνών Αττικής, συνιστά μια δυναμική εταιρεία ανάληψης έργων, μικρής και μεγάλης κλίμακας συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.

  • Με σταθερά βήματα ανάπτυξης, η DELTA DUCT DERMITZAKIS έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα κατασκευής αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού, με υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα μαζικής παραγωγής.
  • Επίσης, με έμπειρο προσωπικό που συνεχώς εκπαιδεύεται, κατορθώνει να φέρει σε πέρας μεγάλα projects σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία DELTA DUCT DERMITZAKIS, με έδρα στη βιομηχανική περιοχή Αχαρνών Αττικής, συνιστά μια δυναμική εταιρεία ανάληψης έργων, μικρής και μεγάλης κλίμακας συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.

Με σταθερά βήματα ανάπτυξης, η DELTA DUCT DERMITZAKIS έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα κατασκευής αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού, με υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα μαζικής παραγωγής,

Επίσης, με έμπειρο προσωπικό που συνεχώς εκπαιδεύεται, κατορθώνει να φέρει σε πέρας μεγάλα projects σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, οδήγησαν στην αποκλειστική διάθεση καινοτόμων υλικών, όπως οι αεραγωγοί από πάνελ πολυαιρεθάνης του ιταλικού οίκου P3 ITALY, τα μονωτικά υλικά του ιταλικού οίκου KFLEX EUROPE και η πιστοποίηση για την εγκατάσταση πυράντοχων συστημάτων και συστημάτων πυροπροστασίας του ελβετικού οίκου HILTI.

Η εταιρεία στοχεύει στον προγραμματισμό της εξωστρεφούς πορείας της με προσωπικό καταρτισμένο.

Κάθε ενέργεια, σχεδιασμός και στρατηγική των στελεχών που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, αποσκοπεί στο τρίπτυχο ‘Υψηλή τεχνογνωσία – Εξωστρέφεια – Εκπαίδευση’.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η διαρκής ΕΞΕΛΙΞΗ. Η εξέλιξη αυτή στοχεύει:

• Στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της αυτοματοποίησής της (αύξηση παραγωγικότητας-μείωση χρόνου παραγωγής-ελαχιστοποίηση λάθους).

• Στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Στην ‘ΑFTER SALES’ υποστήριξη

• Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας μέσω ανακύκλωσης υπολειμμάτων παραγωγής (scrap)

• Στη σκέψη ‘οut of the box’, που θα φέρει την καινοτομία και την πρόοδο.

Το σύνθημα ‘sky is the limit’ βρίσκεται πίσω από κάθε βήμα

0
Πελάτες
0
Χώρες Εργασιών
0
Έργα
0
Έτη εργασιών

Τα στελέχη μας

Έμπειρο προσωπικό που συνεχώς εκπαιδεύεται, κατορθώνει να φέρει σε πέρας μεγάλα projects σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

Οι πελάτες μας