ΜELTEMI BLUE

Kατασκευή τμήματος δικτύων κλιματισμού-εξαερισμού και ψυκτικών.

  • Ανάδοχος εταιρεία: ΕΘΝΟΚΑΤ

  • Τοποθεσία: Σαντορίνη

  • Χρονολογία:2020