ΚΑΕ EXTRA SHENGEN & KAE INTRA SHENGEN

Κατασκευή δικτύων κλιματισμού με κυκλικούς αεραγωγούς,κυκλικά στόμια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στα καταστήματα ΚΑΕ EXTRA SHENGEN & KAE INTRA SHENGEN του νέου αεροδρομίου της ΚΩ.

  • Ανάδοχος εταιρεία: ΜΕΛΑΚΗΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

  • Τοποθεσία: Κως

  • Χρονολογία:2021