Κέντρο Επικοινωνιών, NSA Souda Bay

H εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγών και λοιπών εξαρτημάτων κλιματισμού & εξαερισμού στο νέο Κέντρο Επικοινωνιών, στη Nαυτική Bάση στη Σούδα Χανίων (NSA Souda Bay).

Year:

2023

Location:

Σούδα Χανίων

Ανάδοχος:

SMART CONSTRUCTION S.A