Αεροδρόμιο Σαντορίνης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (JTR). Η έναρξη των εργασιών ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 και η ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.

Το έργο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα του κλάδου της βιομηχανίας αεραγωγών στην Ελλάδα και εντάσσεται στην κατηγορία της αναβάθμισης των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων της FRAPORT.

Year:

2018-2020

Location:

Σαντορίνη

Ανάδοχος:

ΙΝΤΡΑΚΑΤ SA