Ζara, Πύργος Πειραιά

H εταιρεία Delta Duct Dermitzakis ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών κλιματισμού, μονώσεων, στομίων, εύκαμπτων αεραγωγών και ανεμιστήρων για το νέο μεγάλο κατάστημα Zara του ομίλου INDITEX στον Πύργο του Πειραιά.

Year:

2023

Location:

Πειραιάς

Ανάδοχος:

ΤΕΑΣ Α.Ε