Επέκταση της δραστηριότητας της Delta Duct Dermitzakis στο εξωτερικό

Η επέκταση της δραστηριότητας της Delta Duct Dermitzakis στο εξωτερικό, πραγματοποιείται με προσεκτικό σχεδιασμό.

Στη Μάλτα βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων, στις πόλεις Saint Paul’s Bay, Birkirkara, Valletta & Haz- Zebbug.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας, είναι το αποτέλεσμα μιας επίμονης και εντατικής προσπάθειας επέκτασης της Delta Duct Dermitzakis σε αγορές εκτός συνόρων.